Revize elektro, hromosvody

Revize elektra je naší hlavní činností. Provádíme vstupní revize elektroinstalací na stavbách, v institucích, ve firmách i domácnostech - spotřebiče a ruční nářadí, kancelářích - pc a další kancelářské vybavení, revize hromosvodů, strojních zařízení a přístrojů. Dále provádíme také periodické a mimořádné revize všech typů elektroinstalací a elektrických rozvodů. Pracujeme zejména v Semilech, Jilemnici, Trutnově, Vrchlabí, Hostinném, Nové Pace, Harrachově, Turnově a ve všech přilehlých obcích. 
Během provádění revize opravíme zjištěné závady a revizní zprávu předáme už bez závad. Opravy provádíme na zařízeních do 1000 V a samozřejmě po dohodě se zákazníkem. Následující termíny pravidelných revizí evidujeme a zákazníkům hlídáme.

Proč jsou revize důležité? 

Jsou jakýmsi preventivním opatřením před poškozením majetku nebo zdraví osob.

Jak často revize provádět? 

Zákonem je určeno, který druh elektro zařízení a jak často by měl revizi podléhat, dané lhůty najdete ve vyhlášce ČSN 33 1500, týká se pevných elektroinstalací. Dodává se ještě že podle ČSN 33 2000-6-61, spotřebiče jsou podle ČSN 33 1600 a hromosvody podle staré ČSN 34 1390 a nově ČSN 62305.

Proč potřebuji revizní zprávu? 

Po prohlídce a měření elektrozařízení dostanete tzv. revizní zprávu. Je pro Vás dokladem, že jste nezanedbali pravidelnou kontrolu (elektrozařízení nebo spotřebiče) v případě uplatňování pojistek, změně nájemníka a podobně. Máte zkrátka v rukou písemný doklad, že je dané zařízení v pořádku, případně co je potřeba opravit nebo vylepšit. Díky tomu, že předcházíte havarijnímu stavu, lze mnohdy předejít nebezpečným stavům, škodám na majetku a zdraví osob.

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám

+420 603 423 082

(Josef Klimenta)

+420 737 665 792

(Jaroslav Javor)

Reference Revize elektro, hromosvody

Kompletní rekonstrukce rodinného domu
Rekonstrukce horské boudy
Revize, opravy